Vertrouw ik mijn God of de overheid?

Vertrouw ik mijn God of de overheid?

Een jaar of zeven geleden ben ik begonnen als landmacht militair bij de overheid als vrachtwagen chauffeur want ik was toen van mening dat het belangrijk is om je in te zetten voor je vaderland, het goed is voor je secundaire vorming en om een steentje bij te kunnen dragen aan de “wereldvrede”. Dit ging vrij goed en ik had het er naar mijn zin totdat iemand mij een keer wees op het feit dat de meeste overheden corrupt zijn en er ontzettend veel onrechtmatige oorlogen zijn gevoerd zoals “The War On Terror” na de zogenoemde terroristische aanslag op de handels torens van New York en de vraag bleef hangen want wie waren nou precies die “terroristen”? Er waren erg veel getuigen dat het verhaal toch wel een beetje anders in elkaar stak, enfin dit zette ik als militair al vrij snel aan de kant want de overheid was mijn baas en ik geloofde dat dat soort instanties alleen maar goed waren voor ons land en de wereld want hoe kan een mens nou zoiets bedenken?

Iets later werd mijn geloof in overheden en grote organisaties opnieuw opgeschud in 2020 toen Corona in Nederland de kop op stak en wij hier serieuze maatregelen begonnen te incasseren. Vanuit mijn beroep zag en merkte dat er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand was want wij draaiden “gewoon” door en er werd helemaal niemand ziek of vrij kortstondig zoals een groep ook relatief kortstondig is, er werden vrachtwagens met bedden en beademingsapparatuur gestuurd naar de nood hospitalen maar deze kwamen na niet al te lange tijd ongebruikt retour. Dit was voor mij de laatste zet en het begin van alle twijfel, ik ging beter kijken naar organisaties naar wat hun motieven waren en wat nou toch die “Great Reset” inhield. Dit was ook ongeveer het jaar dat ik terug werd geroepen door God omdat ik eigenlijk veel van Zijn wegen los had gelaten en nu op twee gebieden vielen voor mij veel dingen weg. Ik stopte bij defensie want ik kon er niet langer voor blijven werken omdat het veelal schijn is. Daarnaast wilde ik graag weer gaan wandelen met God(Yahuah) en ook met de geboden(ik noem ze liever leefregels) wilde gaan leven zoals staat geschreven in 1 Joh 2, 1-6. Ik kreeg van de Vader een baan aangeboden zodat ik niet op zaterdag meer hoefde te werken en ging Shabbat houden, ik trok mij terug uit veel aspecten van de samenleving omdat ik, en dit geld voor de meeste mensen ben ik bang, volledig werd afgeleid van waar het echt om gaat en dat is niet Corona of een of andere instantie die een boos plan heeft voor de wereld. Nee ik begon in te zien dat mensen van onze Vader zelf worden weggetrokken en afgeleid worden van het woord en alle waarschuwingen die het bevat. Het is Yahuah zelf is die dit soort dingen nu toe laat omdat de wereld zoals wij die kennen/kenden volledig verwoest gaat worden door Hem in het oordeel dat komt, misschien wel sneller dan menigeen verwacht. Ik heb geen datum want dat weet niemand anders alleen de Vader maar wanneer de bijbel spreekt over “tekenen der tijden” en “het zal zijn als in de dagen van Noach” en je ziet nu dat ze net als in de dagen van Noach(bijbelboek Henoch) openbaar met DNA beginnen te prutsen, lees ook genetische modificatie van etenswaren, dan gaat het erg snel de verkeerde kant op.

Nadat ik dit allemaal zo even terug lees besefte ik mij dat mijn keuzes om los te komen van deze wereld vooral voortkomen uit een vertrouwen op Yahuah. Ook al heb ik enorm veel vragen en snap ik niet zoveel van wat er allemaal in razend tempo om mij heen gebeurt, het uiteindelijke doel om waardig geacht te worden om het beloofde land in te mogen trekken geeft mij enorm veel drive.

Met vriendelijke groet,

Henk Pennings