Welkom bij Stichting Noah

Noah is een bijbelse naam met als betekenis rust & troost

Maak jij je ook zorgen over de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen?

Voel je je hier ook alleen in?

Merk je ook dat je keuzevrijheid in het nauw komt?

Introductie

Over Ons

Welkom op de website van Stichting Noah. Noah is een Bijbelse naam met als betekenis rust en troost. De naam is afgeleid van Noach. Noach is bekend uit de Bijbel, hij kreeg de opdracht van God een ark te bouwen en overleefde daarin de zondvloed. De klaproos, ook wel papaver genoemd staat ook symbool voor troost. Als Stichting Noah hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan rust en troost voor wie het nodig hebben.

In het logo van de stichting is de laatste letter een h, in het Hebreeuws is deze letter een ה. De betekenis van deze letter is bovenvenster. De vorm van deze bijzondere letter laat zien hoe God de wereld heeft gevormd om ons de gelegenheid te geven om onze vrije wil uit te oefenen. Boven de linkerpoot van de ה zit een kleine opening; dit staat symbool voor de doorgang naar de Hemel. Deze hoek is smal omdat de weg naar de Hemel niet gemakkelijk is.

Onze Visie

Een ieder is welkom, we willen open staan voor iedereen wel of niet gelovig. Stichting Noah gaat uit van de Bijbel als Gods woord als Zijn waarheid. We erkennen Hem als de God van Abraham, Isaac en Jakob, de God van Israël. De Stichting is opgericht tijdens de pandemie en heeft inmiddels door alle recente ontwikkelingen haar scope verbreed. De stichting heeft als doel het bieden en faciliteren van mogelijkheden om op een open manier het gesprek aan te gaan. Zo zuiver mogelijk Gods woord en de interpretatie hiervan lezen en bespreken om tot en een meningsvorming te komen omtrent het duiden van de wereldwijde toename van de macht van de overheid. En vragen die daarmee verband houden. Bijvoorbeeld stikstofbeleid, watertekort, energietekort, polarisatie, woningtekort, genderontwikkelingen en nog veel meer. Ook omtrent de vraag hoe om te gaan met de reactie van overheden op deze ontwikkelingen. We willen als stichting mensen, die zich hierin alleen voelen, bijstaan en helpen om hierin evt. hun eigen keuzen te maken.


Dit willen we als stichting vorm geven door:

01. Bijeenkomsten

02. Gebed

03. Ontmoetingen

04. Gesprekken

05. Ondersteuning

06. Ideeën

Agenda

Wij willen van jou horen!

Spreekt deze doelstelling je aan en wil je meer weten, dan kun je via het contactformulier nadere informatie opvragen.

Dummy Image

Blogs